حضور شرکت تیستی در نمایشگاه اگرو فود ۲۰۱۷

 

شرکت صنایع غذایی تیستی مفتخراست میزبان شما در «بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته – ايران اگروفود ۲۰۱۷» در سالن ۱۰ و ۱۱ باشد.

یست و چهارمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته از تاریخ ۲ تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ با مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران براي بیست و چهارمین سال متوالي در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار میشود.