نتایج دوره دوم قرعه کشی سال ۹۷

 

ردیف نام و نام خانوادگی استان کد قرعه کشی جایزه
۱ زهرا صدیقی تبریز ۹۳۷۱۳۶۰۱۲۰۳۶۶ تور ترکیه
۲ پریسا عبدی پور آزادشهر ۹۳۷۲۳۷۵۳۲۵۵۹۴ قهوه ساز
۳ منیره اصغرنژاد بانه ۹۳۷۳۲۲۶۳۴۸۳۵۹ پک محصولات تیستی
۴ سمیه نور الدینی زنجان ۵۹۴۱۳۷۰۷۲۰۵۶۲ کیک پز
۵ سپیده زمانی شیراز ۹۳۶۶۱۸۴۰۴۸۴۴۵ قهوه ساز
۶ بخشعلی دلیر اردبیل ۹۳۷۳۷۱۰۵۵۵۶۲۲ پک محصولات تیستی
۷ نازی نقلی پور کیش ۹۳۶۸۱۳۴۰۵۴۵۰۷ پلاک طلا
۸ سعید عطاوردی سیستان و بلوچستان ۹۳۶۵۲۱۷۶۳۵۷۵۱ سکه ربع بهار آزادی
۹ امید بنی زاده کردستان ۹۳۶۶۱۸۲۸۷۸۴۳۷ تور ترکیه
۱۰ سمیه قادری گیلان ۹۳۷۵۰۶۵۵۷۵۹۴۷ پک محصولات تیستی
۱۱ سید محمود مرجانی مشهد ۶۸۳۴۳۶۷۹۲۹۱۴۷ پک محصولات تیستی
۱۲ حمیده سلطانی تبریز ۹۳۷۲۲۲۰۷۳۳۲۷۵ پلاک طلا
۱۳ نگین فقهی کردستان ۵۹۳۸۷۰۰۲۰۵۲۱۱ همزن
۱۴ هدیه حسین زاده رشت ۹۳۷۲۶۱۱۳۳۹۱۳۴ پک محصولات تیستی
۱۵ اکبر جلیل زاده خراسان جنوبی ۹۳۶۲۳۸۹۵۱۶۸۸۷ کیک پز
۱۶ صبا افراخته کرمان ۹۳۷۱۳۵۵۷۲۰۳۰۰ قهوه ساز
۱۷ مهران سلیمی خراسان جنوبی ۹۳۷۵۱۲۸۵۷۶۸۹۲ سکه بهار تمام آزادی
۱۸ سکینه سپه وند قم ۹۳۷۳۵۹۱۵۵۳۸۳۷ قهوه ساز
۱۹ حسن ولی زاده زاهدان ۳۸۰۰۱۴۵۸۰۲۱۵۷ پک محصولات تیستی
۲۰ حمیده عزیز پور کرمانشاه ۹۴۰۵۴۳۲۴۷۷۸۹۵ کیک پز
۲۱ شهریار قلی زاده اردبیل ۶۸۲۲۴۳۶۵۱۶۳۰۹ پک محصولات تیستی
۲۲ هلیا رستمی شیراز ۹۳۶۶۱۸۳۵۹۸۴۴۲ کیک پز
۲۳ پرویز چابک پرند ۹۳۷۲۷۷۶۳۴۱۶۰۹ پک محصولات تیستی
۲۴ روح ا..وحیدی خواه قم ۹۳۷۱۷۶۲۵۲۶۴۰۲ پک محصولات تیستی
۲۵ زیبا فربد زاده لرستان ۹۳۶۸۸۰۹۶۵۸۹۱۱ کیک پز
۲۶ صدیقه صادقیان کرمان ۶۸۴۲۷۰۸۱۴۰۵۷۵ پک محصولات تیستی
۲۷ امین زمانی کرمانشاه ۹۳۷۳۴۶۲۹۵۱۹۰۸ پک محصولات تیستی
۲۸ سید حسین بوذری کاشان ۶۸۵۵۲۶۱۴۷۸۹۵۲ پک محصولات تیستی
۲۹ محدثه فعال پور زنجان ۹۳۶۴۳۶۰۹۳۰۱۷۳ قهوه ساز
۳۰ محمد خالصی گلستان ۵۹۳۱۳۱۵۲۱۹۷۴۷ پلاک طلا
۳۱ سعیده الهی زاده کرمانشاه ۹۳۷۵۱۷۲۷۷۷۵۵۵ سکه ربع بهار آزادی
۳۲ طاهر آیینه دار کردستان ۶۸۵۰۶۱۵۰۰۹۲۵۶ پک محصولات تیستی
۳۳ محمد رسول شه بخش زاهدان ۶۸۵۵۱۹۰۶۷۷۸۹۰ پک محصولات تیستی
۳۴ زهرا نور عبدلی کیش ۹۳۶۲۴۰۲۴۱۶۹۸۳ قهوه ساز
۳۵ زهرا فکور زاده لرستان ۹۳۷۳۸۶۵۳۵۷۹۴۴ پلاک طلا
۳۶ اسماعیل ابراهیمی مهاباد ۶۸۲۱۵۷۷۳۱۰۵۸۱ پک محصولات تیستی
۳۷ محمد شیرپرور همدان ۶۸۵۵۳۶۵۴۸۰۵۱۲ پک محصولات تیستی
۳۸ شهناز ساده زیست لرستان ۹۳۷۱۳۲۶۹۱۹۸۹۸ همزن
۳۹ مهناز جنگی خراسان رضوی ۶۸۴۳۶۷۴۵۵۵۰۷۱ پک محصولات تیستی
۴۰ بهزاد رسولی همدان ۶۸۵۵۴۷۶۸۸۲۱۸۳ پک محصولات تیستی
۴۱ فاطمه پیرهادی قم ۹۳۷۲۴۱۴۱۳۶۱۷۶ کیک پز
۴۲ مریم امینی تبریز ۹۳۶۶۱۳۶۵۴۱۸۷۷ پلاک طلا
۴۳ امیر رضایی کرمانشاه ۶۸۵۱۰۴۰۰۱۵۶۳۱ پک محصولات تیستی
۴۴ محسن نباتی لرستان ۹۳۷۱۲۷۰۳۱۹۰۱۹ قهوه ساز
۴۵ فاطمه قاسمی نژاد رشت ۹۳۷۵۰۶۶۹۷۵۹۶۸ پک محصولات تیستی
۴۶ امیر حسین خسروی اصفهان ۶۸۵۵۲۷۰۶۷۹۰۹۰ پک محصولات تیستی
۴۷ زهرا چالاک کاشان ۶۸۴۳۸۲۰۵۵۷۲۶۱ پک محصولات تیستی
۴۸ هاجر رجبی محمدیه تهران ۶۸۲۰۰۶۰۸۰۰۴۷۱ پک محصولات تیستی
۴۹ سیده نرگس حسینی رودبار ۶۸۴۲۲۷۴۳۳۴۰۶۸ پک محصولات تیستی
۵۰ فرهاد نعمت زاده زنجان ۹۳۷۱۰۵۰۹۱۵۷۲۸ تور ترکیه
۵۱ نرگس چراغی کرمان ۹۳۷۵۲۷۹۵۷۹۱۵۷ تور ترکیه
۵۲ امیر زاهدی اصفهان ۹۳۶۰۳۰۹۱۰۲۰۶۱ پک محصولات تیستی
۵۳ خدیجه توسلی گلستان ۹۳۷۰۶۶۹۳۱۰۰۰۴ تور ترکیه
۵۴ محرم ملکی سنندج ۹۳۶۷۹۹۰۷۵۳۴۸۵ پک محصولات تیستی
۵۵ فاطمه گرگیچ زابل ۶۸۵۵۱۷۷۰۷۷۶۸۶ پک محصولات تیستی
۵۶ ناهید صادق زاده کرج ۹۳۶۵۱۴۱۷۳۵۲۴۵ پک محصولات تیستی
۵۷ عباس سوفیان کرج ۹۳۷۲۳۲۹۷۲۵۰۶۰ پک محصولات تیستی
۵۸ عبدالرضا رایق شبستر ۹۳۷۵۲۹۶۳۷۹۴۰۹ همزن
۵۹ نازنین کاتبی اصفهان ۹۳۷۳۵۷۱۱۵۳۵۳۱ پک محصولات تیستی
۶۰ مرتضی چنگیزی کرمان ۹۳۶۹۷۵۴۷۵۸۶۴۵ همزن
۶۱ امیرهوشنگ امیرآبادی تهران ۹۳۷۳۸۷۹۱۵۸۱۵۱ پک محصولات تیستی
۶۲ لیلا کامرانی تهران ۹۳۷۵۳۹۵۱۸۰۸۹۱ پک محصولات تیستی
۶۳ سمانه مهدوی کیا سیستان و بلوچستان ۹۳۷۵۲۹۶۵۷۹۴۱۲ کیک پز
۶۴ سمیه اسدی کرج ۹۳۷۱۰۳۴۵۱۵۴۸۲ پک محصولات تیستی
۶۵ مهدی نظرپور اصفهان ۹۳۶۴۳۷۶۱۳۰۱۴۱ پک محصولات تیستی
۶۶ خدیجه اکملی کرج ۹۳۶۰۰۴۲۷۰۰۲۸۵ پک محصولات تیستی
۶۷ عباس پورفیض بندرعباس ۶۸۴۰۰۷۳۱۰۱۰۵۰ پک محصولات تیستی
۶۸ سعیده ماندگاری سنندج ۹۳۶۷۸۶۵۸۵۲۷۱۹ پک محصولات تیستی
۶۹ حسن قنبری عدیوی تهران ۹۳۷۲۷۰۰۳۴۰۴۶۹ پک محصولات تیستی
۷۰ زهرا محمودی کردستان ۹۳۷۳۸۲۷۱۵۷۳۷۱ قهوه ساز
۷۱ فهیمه صدیق بدری رشت ۹۳۷۴۸۵۶۹۷۲۸۱۸ پک محصولات تیستی
۷۲ سکینه ابوفاضلی شهرری ۶۸۵۰۳۹۲۲۰۵۹۱۴ پک محصولات تیستی
۷۳ سارا مینایی کلاله ۹۳۶۸۰۲۰۹۵۳۷۵۳ کیک پز
۷۴ زهرا نوروزی کرج ۹۳۷۰۵۵۲۳۰۸۲۴۹ پک محصولات تیستی
۷۵ طاهره بیاتی قزوین ۹۳۷۲۴۰۵۹۳۶۰۵۳ پک محصولات تیستی
۷۶ محمد جلالوند قم ۶۸۴۲۴۲۴۹۳۶۳۲۷ پک محصولات تیستی
۷۷ مهسا دهقانی تهران ۶۸۵۱۳۸۶۸۲۰۸۳۳ پک محصولات تیستی
۷۸ صادق تقی زاده کرمانشاه ۹۳۷۱۷۵۳۳۲۶۲۶۴ قهوه ساز
۷۹ امیر حسین ناصری یزد ۹۳۶۸۲۱۲۳۵۵۰۲۹ پک محصولات تیستی
۸۰ عبدالرضا فرحزاد سیستان و بلوچستان ۹۳۶۹۲۶۰۶۵۵۳۵۱ پک محصولات تیستی
۸۱ اسماعیل مرادی بوشهر ۹۳۷۲۱۱۸۷۳۱۷۴۵ پک محصولات تیستی
۸۲ سمیه رحیمی قم ۶۸۳۳۲۰۶۰۲۱۴۰۱ پک محصولات تیستی
۸۳ فرامرز بایرام نژاد خزانه ۳۸۰۰۰۲۹۸۰۰۴۱۷ پک محصولات تیستی
۸۴ صیام حاجی پور نوروزلو تهران ۹۳۷۲۱۵۵۹۳۲۳۰۳ پک محصولات تیستی
۸۵ علیرضا بیاتی هرمزگان ۶۸۴۴۴۲۷۳۶۶۳۶۳ پک محصولات تیستی
۸۶ سمانه عرب زاده شیراز ۹۴۰۵۴۴۷۶۷۸۱۲۳ سکه تمام بهار آزادی
۸۷ علی حاجی وند کرج ۶۸۴۱۷۴۱۷۲۶۰۷۹ پک محصولات تیستی
۸۸ سمیه جعفرنواز رازلیقی تهرانسر ۶۸۵۰۸۹۴۰۱۳۴۴۱ پک محصولات تیستی
۸۹ نسترن عبدالهی سید خندان ۹۳۷۵۲۸۰۳۷۹۱۶۹ پک محصولات تیستی
۹۰ ناعمه مرادی حقیقی سمنان ۹۳۷۱۹۳۸۵۲۹۰۴۲ پک محصولات تیستی
۹۱ اریکا مهرابیان تهران ۹۳۷۵۴۰۸۳۸۱۰۸۹ پک محصولات تیستی
۹۲ نسرین جلالی کرمان ۶۸۲۴۱۶۹۰۲۷۸۵۹ پک محصولات تیستی
۹۳ محمد محسنی قشم ۵۹۳۲۲۶۲۴۱۲۴۵۰ سکه تمام بهار آزادی
۹۴ حسن سیفی تهران ۷۶۴۰۱۳۲۰۰۱۹۶۰ پک محصولات تیستی
۹۵ پریسا شکیبا کیش ۵۹۳۰۷۰۸۲۰۵۳۳۰ کیک پز
۹۶ سعید بیجنوند ملارد ۹۳۷۱۴۱۶۷۲۱۲۱۵ پک محصولات تیستی
۹۷ هیمن قربانی کردستان ۹۳۶۰۷۳۶۰۰۴۹۰۷ پک محصولات تیستی
۹۸ منیره جمال آبادی تهرانپارس ۹۳۷۲۹۰۳۷۴۳۵۲۰ پک محصولات تیستی
۹۹ نیلوفر ربانی قم ۶۸۳۳۷۹۴۹۲۵۳۲۷ پک محصولات تیستی
۱۰۰ نرگس قمر زاده بندر لنگه ۶۸۵۱۰۱۱۴۱۵۲۰۲ پک محصولات تیستی