خط تولید

کارخانه تیستی واقع در اتوبان قم،شهرک صنعتی شمس آباد،بلوار بهارستان،خیابان پرفسور حسابی،کوچه یاس ششم ،شماره ۲۶۷ مستقر گردید.در محل کارخانه محصولات به صورت تفکیک در سالنهای مختلف تولید و توسط دستگاه های مجهز و پیشرفته فراوری شده و در شرایط کاملاًبهداشتی تولید و سپس محصولات بسته بندی می گردد.انبار های این واحد بصورت مدرن و تفکیک نوع کالا نگهداری و از محل کارخانه به کلیه شبکه ها عرضه و توزیع می گردد.