نتایج مرحله اول دومین قرعه کشی

اسامی برندگان مرحله اول دومین قرعه کشی محصولات صنایع غذایی تِیستی ۱۳۹۵

ردیف نام و نام خانوادگی استان کد قرعه کشی جایزه
۱ یونس حمزه ای اصفهان ۱۲۸۰۰۵۹۲۰۸ پلاک طلا
۲ مجید ملک محمودی لرستان ۱۲۸۰۰۰۹۲۲۱ پلاک طلا
۳ حسن علی جماعت زنجان ۱۲۸۰۰۲۴۵۷۲ پلاک طلا
۴ یدالله رمضانی سنندج ۱۲۸۰۰۲۴۶۳۸ پلاک طلا
۵ سید پریوش رمضانی خوزستان ۱۲۸۰۰۳۴۷۶۸ پلاک طلا
۶ محمد بهروز اراک ۱۲۸۰۰۱۸۰۴۵ پلاک طلا
۷ افسانه آقایی یاسوج ۱۲۸۰۰۱۳۶۲۰ پلاک طلا
۸ راه الله انصاری کازرون ۱۲۸۰۰۴۳۹۹۵ پلاک طلا
۹ محمد تقی ذوالقدر تهران ۱۲۸۰۰۴۸۰۹۷ پلاک طلا
۱۰ رضا افتخاری ورامین ۱۲۸۰۱۲۱۶۳۵ پلاک طلا
۱۱ مهلا صالحی تهران ۱۲۸۰۰۹۸۴۱۴ پلاک طلا
۱۲ انسیه صفری تهران ۱۲۸۰۰۷۸۶۴۰ پلاک طلا
۱۳ مهرتاش عادله اهواز ۱۲۸۰۰۴۷۵۵۹ پلاک طلا
۱۴ زهرا معتمدی بیرجند ۱۲۸۰۰۶۰۳۵۱ پلاک طلا
۱۵ شهرام بایمانی اهواز ۱۲۸۰۰۸۶۷۱۵ پلاک طلا
۱۶ سهیلا نورزاده تهران ۱۲۸۰۰۰۲۲۰۶ پلاک طلا
۱۷ فاطمه راشدی اهواز ۱۲۸۰۱۴۹۸۷۰ پلاک طلا
۱۸ محمد احمدی تبار دزفول ۱۲۸۰۱۴۶۳۱۰ پلاک طلا
۱۹ حنان حسینی شیراز ۱۲۸۰۱۴۳۷۱۸۰ پلاک طلا
۲۰ علی معقولی مشهد ۱۲۸۰۱۴۵۴۰۶۱ قهوه ساز
۲۱ زهرا حق شناس دماوند ۱۲۸۰۱۴۲۴۵۴ قهوه ساز
۲۲ مژگان مقدم تهران ۱۲۸۰۱۴۵۵۱۸ قهوه ساز
۲۳ محمود محمدی زنجان ۱۲۸۰۱۴۸۸۵۷ قهوه ساز
۲۴ سید اسماعیل علوی یزد ۱۲۸۰۱۴۸۵۱۲ قهوه ساز
۲۵ ربابه ره فورد آذر بایجان غربی ۱۲۸۰۱۵۰۶۳۱ قهوه ساز
۲۶ خلیل مسعود یاسوج ۱۲۸۰۱۴۴۸۴۵ قهوه ساز
۲۷ سلیمان احمدی کردستان ۱۲۸۰۱۴۴۴۰۵ قهوه ساز
۲۸ حمید آقا بابابی یزد ۱۲۸۰۱۴۸۰۹۵ قهوه ساز
۲۹ صدیقه محمد علی توتکله البرز ۱۲۸۰۱۴۸۱۹۶ قهوه ساز
۳۰ سعداالله ایران مدار اردبیل ۱۲۸۰۱۵۰۹۳۸ قهوه ساز
۳۱ لیلا بهزادی تهران ۱۲۸۰۱۵۰۸۱۴ قهوه ساز
۳۲ جلا ل شکاری کرمان ۱۲۸۰۱۵۱۰۱۰ قهوه ساز
۳۳ مهتاب شمس زرندی اراک ۱۲۸۰۱۵۱۰۲۱ قهوه ساز
۳۴ جواد شادمان اراک ۱۲۸۰۱۴۲۸۰۶ قهوه ساز
۳۵ سکینه ابراهیمی اهواز ۱۲۸۰۱۲۲۶۶۸۵۸ قهوه ساز
۳۶ علیرضا ابوطالب زاده مشهد ۱۲۸۰۰۸۸۲۴۵ کیک پز
۳۷ عبدالمناف احمد بزرگ سمنان ۱۲۸۰۰۸۵۰۲۷ کیک پز
۳۸ معصومه احمدی تهران ۱۲۸۰۱۵۲۹۶ کیک پز
۳۹ زیبا احمدیان بیرجند ۱۲۸۰۱۰۰۲۱۷ کیک پز
۴۰ شهناز اخترشناس البرز ۱۲۸۰۰۸۸۲۳۳ کیک پز
۴۱ جواد ارفعی البرز ۱۲۸۰۰۱۳۵۰۲ کیک پز
۴۲ سارا استادی مشهد ۱۲۸۰۰۱۳۳۵۳ کیک پز
۴۳ رحمان استخر کردستان ۱۲۸۰۰۱۳۳۲۷۰ کیک پز
۴۴ مریم اسلامی اهواز ۱۲۸۰۰۱۷۹۲۵ کیک پز
۴۵ منصور اسماعیلی بجنورد ۱۲۸۰۰۹۲۱۳۰ کیک پز
۴۶ محمد مهدی اصغری دماوند ۱۲۸۰۰۹۲۲۱۵ کیک پز
۴۷ هادی بابابی آذر بایجان شرقی ۱۲۸۰۰۲۲۸۰۶ کیک پز
۴۸ عطیه باقر پور مشهد ۱۲۸۰۰۱۷۷۹۳ کیک پز
۴۹ صدیقه بختیاری تهران ۱۲۸۰۰۱۷۶۳۴ کیک پز
۵۰ عباس بذر افشان دزفول ۱۲۸۰۰۰۷۶۷۳ کیک پز
۵۱ سعید بخشی اهواز ۱۲۸۰۰۶۵۱۵۸ همزن
۵۲ سهراب بلوچ لرستان ۱۲۸۰۴۰۰۶۷ همزن
۵۳ داوود بنی هاشم شیراز ۱۲۸۰۱۴۲۶۹۷ همزن
۵۴ جمشید بهزادی اراک ۱۲۸۰۰۲۲۸۳۷ همزن
۵۵ فاطمه بهمن یار فارس ۱۲۸۰۰۱۸۲۸۷ همزن
۵۶ مریم پرویزی تهران ۱۲۸۰۰۱۸۰۹۹ همزن
۵۷ ویدا پور کاظمی تهران ۱۲۸۰۰۱۸۵۲۸ همزن
۵۸ زهرا تقی زاده اردبیل ۱۲۸۰۰۴۱۷۳۲ همزن
۵۹ علی جعفری اهواز ۱۲۸۰۰۴۱۵۴۶ همزن
۶۰ سیده حدیثه جمالی شیراز ۱۲۸۰۰۱۲۰۹۸ همزن
۶۱ مرضیه جلالی تهران ۱۲۸۰۰۱۸۴۱۹ همزن
۶۲ عطیه رضوی آمل ۱۲۸۰۱۵۰۰۸۷ همزن
۶۳ میثم سلطانی مقدم دزفول ۱۲۸۰۰۴۱۵۸۵ همزن
۶۴ رضا جلالی تهران ۱۲۸۰۰۸۶۲۴۳ همزن
۶۵ معصومه کوره دار تهران ۱۲۸۰۰۷۷۴۸۱ همزن
۶۶ محمدرضا محمودی تهران ۱۲۸۰۰۴۹۸۵۵ همزن
۶۷ پروین ظهیری مراغه ۱۲۸۰۱۵۰۶۰۹ همزن
۶۸ مرجان زمان برادر کیش ۱۲۸۰۰۲۲۶۶۷ همزن
۶۹ شاهین کاظم زاده آمل ۱۲۸۰۰۱۳۳۵۱ همزن
۷۰ سمیرا محتشم نیا چابهار ۱۲۸۰۰۱۷۸۱۸ پک محصولات تیستی
۷۱ فریدخت مینویی تهران ۱۲۸۰۰۱۷۸۱۰ پک محصولات تیستی
۷۲ شهربانو یحیی زاده چالوس ۱۲۸۰۰۰۱۱۷۴ همزن
۷۳ مریم وهابی رشت ۱۲۸۰۰۱۸۶۶۱ پک محصولات تیستی
۷۴ زهرا هوشنگی ساری ۱۲۸۰۰۲۱۶۰۹ همزن
۷۵ محمد مهدی نژاد حسینی سمنان ۱۲۸۰۰۹۲۳۵۳ پک محصولات تیستی
۷۶ محبوبه منتظری تبریز ۱۲۸۰۰۳۲۵۶۱ قهوه ساز
۷۷ مهرداد محمد دوست گلستان ۱۲۸۰۱۰۳۰۶۲ پک محصولات تیستی
۷۸ فاطمه کمالی تهران ۱۲۸۰۱۴۵۸۹۹۹ پک محصولات تیستی
۷۹ نعمت الله قراریی کرمانشاه ۱۲۸۰۰۱۱۷۴۶ پک محصولات تیستی
۸۰ ابوالفضل سپید نامه تهران ۱۲۸۰۰۰۲۰۵۳ پک محصولات تیستی
۸۱ مرجان سجادی تهران ۱۲۸۰۰۳۸۴۰۳ پک محصولات تیستی
۸۲ مینا بیاتی تهران ۱۲۸۰۰۰۳۸۴۰۳ پک محصولات تیستی
۸۳ علی اکبر نمرودی تهران ۱۲۸۰۰۲۳۱۲۹ پک محصولات تیستی
۸۴ طیبه بافنده مقدم تهران ۱۲۸۰۰۰۷۴۸۲۶ پک محصولات تیستی
۸۵ مریم نیکبخت تهران ۱۲۸۰۰۰۲۶۸۷ پک محصولات تیستی
۸۶ علیرضا محمدزاده تهران ۱۲۸۰۰۸۶۲۱۵ پک محصولات تیستی
۸۷ اسماعیل اسفندیاری اهواز اهواز ۱۲۸۰۰۷۵۷۳۵ پک محصولات تیستی
۸۸ کریم بریم قول اهواز ۱۲۸۰۰۵۰۶۸۵ پک محصولات تیستی
۸۸ جواد درستی تهران ۱۲۸۰۰۰۲۹۶۱ پک محصولات تیستی
۸۹ محمد درویش بندر دیر بوشهر ۱۲۸۰۰۷۷۰۲۵ پلاک طلا
۹۰ مهناز رحیم آبادی مشهد ۱۲۸۰۰۶۲۷۷۵ پلاک طلا
۹۱ ثمانه سادات امانی مشهد ۱۲۸۰۰۳۲۱۰۰ پلاک طلا
۹۲ مهدی اسلامی اهواز ۱۲۸۰۰۸۷۷۰۱ پلاک طلا
۹۳ شبنم گراوندی اهواز ۱۲۸۰۰۹۹۹۴۱ پلاک طلا
۹۴ نرگس خسروی راد مشهد ۱۲۸۰۰۹۲۶۱۲ همزن
۹۵ زینب طباطبایی اهواز ۱۲۸۰۰۳۷۲۱۲ پلاک طلا
۹۶ فروغ معمایی اهواز ۱۲۸۰۰۲۹۶۱۹ پلاک طلا
۹۷ مریم ابریشمی زاهدان ۱۲۸۰۰۴۴۳۳۴ پلاک طلا
۹۸ خانجان شهرکی زاهدان ۱۲۸۰۰۲۶۶۳۰ پلاک طلا
۹۹ علی گودرزی کیش ۱۲۸۰۰۸۸۳۳۵ پلاک طلا
۱۰۰ رضا خراسانی کیش ۱۲۸۰۰۵۸۳۸۵ پلاک طلا
۱۰۱ یحیی میرزایی زاهدان ۱۲۸۰۰۳۸۰۳۴ پلاک طلا
۱۰۲ محمد نوروزی ارومیه ۱۲۸۰۰۸۷۷۸۴ پلاک طلا
۱۰۳ مینا نجاتی ارومیه ۱۲۸۰۰۸۷۲۳۶ پلاک طلا
۱۰۴ زهرا نجفی البرز ۱۲۸۰۰۸۵۸۴ پلاک طلا
۱۰۵ مهناز موتابیان اهواز ۱۲۸۰۰۸۷۵۲۴ پک محصولات تیستی
۱۰۶ النا جمالی اهواز ۱۲۸۰۰۸۸۹۰ پک محصولات تیستی
۱۰۷ ملیحه علی بابایی اهواز ۱۲۸۰۰۲۴۸۰۲ پک محصولات تیستی
۱۰۸ سهیلا عبدالهی اهواز ۱۲۸۰۰۵۰۴۴۱ پک محصولات تیستی