نتایج مرحله دوم دومین قرعه کشی

اسامی برندگان مرحله دوم دومین قرعه کشی محصولات صنایع غذایی تِیستی ۱۳۹۵

ردیف نام و نام خانوادگی استان/شهر کد قرعه کشی جایزه
۱ بهاره پیچ آوری تهران ۱۲۸۰۲۳۲۸۱۳ همزن برقی
۲ جواد دشتی تهران ۱۲۸۰۱۰۵۳۱۵ قهوه ساز
۳ مجید معتمدی نژاد خراسان ۱۲۸۰۱۹۲۳۲۰ پک محصولات تیستی
۴ قربان محمد منگولی زاده گلستان ۱۲۸۰۱۹۴۲۹۰ کیک پز
۵ سید عزیز تفرشی اصل تهران ۱۲۸۰۱۹۶۷۰۴ پک محصولات تیستی
۶ عید محمد نیاکان خراسان ۱۲۸۰۱۹۹۸۸۷ همزن برقی
۷ منیره ابراهیمی اصفهان ۱۲۸۰۱۰۵۵۷۲ قهوه ساز
۸ مهدی ابراهیمی البرز ۱۲۸۰۱۰۸۵۱۸ همزن برقی
۹ محمد علی ادبی مازندران ۱۲۸۰۱۰۸۸۱۱ کیک پز
۱۰ فاطمه اروئی بندر عباس ۱۲۰۸۱۰۶۶۲۹ همزن برقی
۱۱ بهمن امینی کرمانشاه ۱۲۸۰۱۰۹۰۶۶ قهوه ساز
۱۲ اعظم بلوچ کاری قشم ۱۲۸۰۱۰۶۶۰۸ کیک پز
۱۳ مهدی باغبان آذربایجان شرقی ۱۲۸۰۱۰۸۹۳۳ همزن برقی
۱۴ مریم حسن شاهی کرمان ۱۲۸۰۱۰۶۸۵۴ پک محصولات تیستی
۱۵ طاهره حسنی اراک ۱۲۸۰۱۰۶۰۶۷ همزن برقی
۱۶ بهرام حسنی سنندج ۱۲۸۰۱۰۶۳۲۷ کیک پز
۱۷ زیور حسین زاده خرم آباد ۱۲۸۰۱۰۶۷۶۰ همزن برقی
۱۸ وحید حصاری تهران ۱۲۸۰۱۱۰۰۶۶ پلاک طلا
۱۹ قربان حیدری قزوین ۱۲۸۰۱۱۰۸۵۴ همزن برقی
۲۰ فاطمه حیدریان مشهد ۱۲۸۰۱۱۰۹۹۸ کیک پز
۲۱ حسن خدادای آذربایجان غربی ۱۲۸۰۲۴۱۵۱۳ همزن برقی
۲۲ اسماعیل دشتی چهار محال بختیاری ۱۲۸۰۱۱۰۸۵۰ پلاک طلا
۲۳ علی سجادیان شیراز ۱۲۸۰۱۱۰۶۲۷ کیک پز
۲۴ نازنین سوری همدان ۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰ همزن برقی
۲۵ زیبا شکاره آذربایجان شرقی ۱۲۸۰۱۰۷۷۸۳ قهوه ساز
۲۶ زهرا مختاری سبزوار ۱۲۸۰۱۴۳۲۸۰ کیک پز
۲۷ محمدرضا سمنانی سمنان ۱۲۸۰۱۲۵۸۲۸ پلاک طلا
۲۸ حسن لاروبی تهران ۱۲۸۰۲۵۲۵۳۳ پک محصولات تیستی
۲۹ فرهاد لطفعلی گلستان ۱۲۸۰۱۰۵۶۶۹ همزن برقی
۳۰ عزیز محمد آذربایجان شرقی ۱۲۸۰۱۰۵۴۳۶ کیک پز
۳۱ آرش مشفق البرز ۱۲۸۰۱۰۹۸۲۷ همزن برقی
۳۲ محمد موسوی ورامین ۱۲۸۰۲۱۳۸۵۰ پک محصولات تیستی
۳۳ اصغر ملک قاسمی کرمان ۱۲۸۰۱۱۰۳۸۹ کیک پز
۳۴ فرزاد ولینی اهواز ۱۲۸۰۱۱۰۹۵۳۹ پلاک طلا
۳۵ رحیم محمدی مازندران ۱۲۸۰۱۰۹۵۲۲ کیک پز
۳۶ برزو صادق پور کهکلویه و بویر احمد ۱۲۸۰۱۰۹۱۹۳ قهوه ساز
۳۷ حمید طاهری توکل قم ۱۲۸۰۰۱۸۹۷۹ همزن برقی
۳۸ کمال اردکانی یزد ۱۲۸۰۰۱۷۰۱۹ پلاک طلا
۳۹ حسین شیر غلامی سمنان ۱۲۸۰۰۰۷۶۰۸ کیک پز
۴۰ ابراهیم خاموش آذربایجان شرقی ۱۲۸۰۰۱۲۱۹۶ قهوه ساز
۴۱ وحید صدقی فارس ۱۲۸۰۱۵۰۶۸۹ کیک پز
۴۲ مهدی سهرابی استان مرکزی ۱۲۸۰۰۳۲۴۱۷ قهوه ساز
۴۳ عظیم صادقی اردبیل ۱۲۸۰۱۴۹۷۷۸ همزن برقی
۴۴ نسرین مقدم اصفهان ۱۲۸۰۰۱۲۰۴۵ پلاک طلا
۴۵ محمد صادقی نجفی زنجان ۱۲۸۰۰۱۲۰۴۱ کیک پز
۴۶ رضا خدایی یزد ۱۲۸۰۰۱۷۸۶۹ همزن برقی
۴۷ محمد عباسی تبریز ۱۲۸۰۰۱۸۲۹۲ پلاک طلا
۴۸ محسن ایمانی بیرجند ۱۲۸۰۰۱۸۴۹۵ کیک پز
۴۹ کیهان غیاثی شیراز ۱۲۸۰۰۲۲۶۷۱ پلاک طلا
۵۰ هادی امیری اهواز ۱۲۸۰۱۴۲۴۵۵ کیک پز
۵۱ علی شیخ لو ارومیه ۱۲۸۰۱۴۰۷۷۵ پک محصولات تیستی
۵۲ علیرضا نادری ساوه ۱۲۸۰۰۰۳۳۶۵ همزن
۵۳ حسین حیدری بوشهر ۱۲۸۰۰۲۳۰۳۵ کیک پز
۵۴ یوسف مرادی کرمانشاه ۱۲۸۰۹۰۰۹۱۵ پک محصولات تیستی
۵۵ شادنوش علیخانی نوشهر ۱۲۸۰۰۱۷۲۱۷ قهوه ساز
۵۶ فریدون صادقی سراب ۱۲۸۰۰۲۲۶۳۳ همزن برقی
۵۷ محمدرضا رستمی چابهار ۱۲۸۰۰۱۳۳۴۷ پک محصولات تیستی
۵۸ حسن حقیقت آمل ۱۲۸۰۰۲۲۷۷۴ پلاک طلا
۵۹ محمد حسن صفالو کیش ۱۲۸۰۰۸۸۲۳۰ کیک پز
۶۰ حمید رضا نیکخواه ساری ۱۲۸۰۱۱۱۲۴۶ پک محصولات تیستی
۶۱ اسماعیل مدنی ماهشهر ۱۲۸۰۱۲۴۵۲۲ کیک پز
۶۲ مجتبی لطیفی قم ۱۲۸۰۱۵۰۹۴۰ پک محصولات تیستی
۶۳ بیژن دانایی بهبهان ۱۲۸۰۱۵۰۷۹۵ همزن برقی
۶۴ علیرضا خادیان شاهرود ۱۲۸۰۱۴۸۲۱۱ قهوه ساز
۶۵ سحر باقری شهرکرد ۱۲۸۰۱۴۴۷۱۶ همزن برقی
۶۶ رضا بنکدار جهرم ۱۲۸۰۱۴۸۳۷۹ پلاک طلا
۶۷ رحیم حسن جانی بندرانزلی ۱۲۸۰۱۴۸۴۴۵ کیک پز
۶۸ سیاوش البرز رشت ۱۲۸۰۱۴۵۸۹۰ همزن برقی
۶۹ اسلام علیزاده مشکین شهر ۱۲۸۰۱۴۳۵۲۶ قهوه ساز
۷۰ علی اکبر رستمی بابل ۱۲۸۰۱۴۶۱۲۰ کیک پز
۷۱ آزاده کامیاب تهران ۱۲۸۰۰۴۶۸۷۰ پک محصولات تیستی
۷۲ فریبا سروش تهران ۱۲۸۰۰۶۳۹۲۹ پک محصولات تیستی
۷۳ آیما شرقی تهران ۱۲۸۰۱۵۶۹۳۵ پک محصولات تیستی
۷۴ سمیه ذبیهی تهران ۱۲۸۰۱۲۶۸۵۷ پک محصولات تیستی
۷۵ بهار احمدی تهران ۱۲۸۰۱۵۸۱۹۵ پک محصولات تیستی
۷۶ شراره موسوی تهران ۱۲۸۰۱۴۷۸۵۰ همزن برقی
۷۷ شقایق آیدون تهران ۱۲۸۰۱۴۹۱۳۵ همزن برقی
۷۸ کامبیز اکرادی تهران ۱۲۸۰۰۸۵۹۴۱ پلاک طلا
۷۹ محمود کریمی تهران ۱۲۸۰۱۰۳۶۶۷ پلاک طلا
۸۰ مریم پاییزه تهران ۱۲۸۰۰۱۳۸۵۱ کیک پز
۸۱ مهدی سپهری ارومیه ۱۲۸۰۰۰۲۰۸۰ پلاک طلا
۸۲ حمیدرضا حسینی اصفهان ۱۲۸۰۰۳۷۹۵۴ پلاک طلا
۸۳ مهناز یوسفی نژاد زاهدان ۱۲۸۰۱۰۴۰۹۳ پلاک طلا
۸۴ نورا صمیمی زاهدان ۱۲۸۰۱۱۴۵۰۸ پلاک طلا
۸۵ امیر خردادی اهواز ۱۲۸۰۱۰۲۵۹۲ پک محصولات تیستی
۸۶ سکینه کاظمی اهواز ۱۲۸۰۰۴۳۲۵۸ پک محصولات تیستی
۸۷ بیژن رضوی فر اهواز ۱۲۸۰۰۰۴۴۶۰ پک محصولات تیستی
۸۸ فاطمه قاسمی بیرجند ۱۲۸۰۰۴۲۲۹۸ همزن برقی
۸۹ مهدی صادقی فرهادی سمنان ۱۲۸۰۰۶۵۴۲۸ همزن برقی
۹۰ فاطمه صبوری اهواز ۱۲۸۰۰۱۵۳۸۸ پلاک طلا
۹۱ امین شاکری بوشهر ۱۲۸۰۰۳۸۷۷۴ پلاک طلا
۹۲ علیرضا شفایی مشهد ۱۲۸۰۰۹۶۲۲۰ پلاک طلا
۹۳ نازنین قاسمی اهواز ۱۲۸۰۰۰۶۵۷۵ پک محصولات تیستی
۹۴ علی عبداللهی اهواز ۱۲۸۰۱۶۳۹۳۴ پک محصولات تیستی
۹۵ محمد علی سعیدی اهواز ۱۲۸۰۰۳۲۳۴۸ پلاک طلا
۹۶ فرانک اسدی مشهد ۱۲۸۰۰۹۱۶۴۴ پلاک طلا
۹۷ علی احمدی سمنان ۱۲۸۰۰۴۳۸۲۳ همزن برقی
۹۸ حسین رضایی اهواز ۱۲۸۰۱۲۲۵۶۰ پلاک طلا
۹۹ محمد بهروزیان اراک ۱۲۸۰۰۱۸۰۴۵ پلاک طلا
۱۰۰ مریم رستمی اصفهان ۱۲۸۰۰۹۶۷۰۴ پلاک طلا