نتایج مرحله سوم دومین قرعه کشی

اسامی برندگان مرحله سوم دومین قرعه کشی محصولات صنایع غذایی تِیستی ۱۳۹۵

ردیف نام و نام خانوادگی کد قرعه کشی شهر جوایز
۱ محترم تابان ۱۲۸۰۲۱۵۵۳۷ گیلان تور فرانسه
۲ قربان ایلچی ۱۲۸۰۱۷۷۲۳۲ خراسان تور فرانسه
۳ مینا رحیمی ۱۲۸۰۲۴۲۹۱۴ تهران تور فرانسه
۴ سید زهرا سلطانیان ۱۲۸۰۳۰۰۵۹ تهران پک تیستی
۵ فاطمه درویش نژاد ۱۲۸۰۲۹۴۳۹۳ بندرعباس پلاک طلا
۶ محمد میرشکاری ۱۲۸۰۱۱۹۵۶۶ زاهدان پلاک طلا
۷ پروین مهدی پور ۱۲۸۰۲۴۱۸۳۳ اهواز پلاک طلا
۸ سهراب مرتضوی ۱۲۸۰۲۸۱۰۱۸ ارومیه پلاک طلا
۹ سکینه زاهدی ۱۲۸۰۳۶۵۶۸۱ تهران پک تیستی
۱۰ حکیم ساغری گر ۱۲۸۰۰۱۳۵۸ خراسان جنوبی پلاک طلا
۱۱ اکبر صابری نژاد ۱۲۸۰۲۲۵۶۵۵ اهواز پلاک طلا
۱۲ امل تاجیک ۱۲۸۰۳۱۰۳۳۰ آبادان پلاک طلا
۱۳ روح اله پارسا ۱۲۸۰۳۷۶۵۰۲ اهواز پلاک طلا
۱۴ محمد غفرانی ۱۲۸۰۱۸۲۵۷۷ مشهد پلاک طلا
۱۵ زهرا عاشوری ۱۲۸۰۷۰۲۸۱ اصفهان پلاک طلا
۱۶ عاطفه علی بخشی ۱۲۸۰۶۶۳۷۵ اهواز پلاک طلا
۱۷ محمد علی نصرانی پور ۱۲۸۰۳۳۰۴۰۹ زاهدان پلاک طلا
۱۸ ماریا کلاه کج ۱۲۸۰۳۷۶۶۴۲ اهواز پلاک طلا
۱۹ سید فاطمه مصلح ۱۲۸۰۰۵۰۹۳۶ بوشهر پلاک طلا
۲۰ نیما شاکر زاده ۱۲۸۰۱۰۲۵۰ تهران پک تیستی
۲۱ ساناز ید شک ۱۲۸۰۰۶۳۹۲۹ کرج پلاک طلا
۲۲ حمیدرضا صفریان ۱۲۸۰۲۹۳۰۵۲ مشهد پلاک طلا
۲۳ سوگند عالیخانی ۱۲۸۰۰۴۷۹۸۰ اراک پلاک طلا
۲۴ نصرت جوربنیان ۱۲۸۰۲۳۵۴۴۷۲ رامسر پلاک طلا
۲۵ سحر خدادای ۱۲۸۰۰۹۰۲۶۹ سمنان پلاک طلا
۲۶ محمد اسلامی ۱۲۸۰۰۸۷۷۰۱ اهواز پلاک طلا
۲۷ فاطمه شادرو ۱۲۸۰۳۱۷۹۲۳ تهران پک تیستی
۲۸ میثم طوبی زاده ۱۲۸۰۲۶۷۳۶۶ اهواز پلاک طلا
۲۹ عوض پور ۲۸۰۳۵۷۵۶۳ بوشهر پلاک طلا
۳۰ علی خلیلی ۱۲۸۰۳۱۲۱۶۵ اهواز پلاک طلا
۳۱ فریده اسمعلی زاده ۱۲۸۰۰۷۴۲۷۳ کرج پلاک طلا
۳۲ ابراهیم ابراهیمی ۱۲۸۰۰۷۴۲۷۳۱ تهران پک تیستی
۳۳ مینا بیاتی ۱۲۸۰۰۳۸۴۰۳ تهران پک تیستی
۳۴ مریم صاحبی ۱۲۸۰۲۵۳۱۸۷ بروجرد قهوه ساز
۳۵ عبدالقنی اصغری ۱۲۸۰۳۲۴۳۳۴ تهران قهوه ساز
۳۶ حسن شفائی ۱۲۸۰۲۸۷۵۱۳ تهران قهوه ساز
۳۷ رضا خانی پور ۱۲۸۰۱۳۳۰۱۰ بندر انزلی قهوه ساز
۳۸ امید ثابتی ۱۲۸۰۲۵۶۱۵۹ اصفهان قهوه ساز
۳۹ مهرداد شیخ ۱۲۸۰۱۸۹۸۶۸ بندر ترکمن قهوه ساز
۴۰ علیرضا محمود زاده ۱۲۸۰۲۰۵۷۴۹ تهران قهوه ساز
۴۱ محسن سلطانی ۱۲۸۰۳۰۵۵۷۹ اصفهان قهوه ساز
۴۲ ندا رخشانی ۱۲۸۰۰۳۰۹۵۷ خراسان قهوه ساز
۴۳ فاطمه ناطقی ۱۲۸۰۲۵۴۲۷۴ البرز قهوه ساز
۴۴ سید امیر طباطبایی ۱۲۸۰۳۱۴۵۸۷ تهران قهوه ساز
۴۵ ابراهیم الهی ۱۲۸۰۳۵۸۲۷۰ چهارمحال بختیاری قهوه ساز
۴۶ عبدالرحیم ابراهیم ۱۲۸۰۳۴۴۱۴۱ آذربایجان غربی قهوه ساز
۴۷ سیروس سلیمانی ۱۲۸۰۲۸۷۹۵۰ چهارمحال بختیاری قهوه ساز
۴۸ زهره محمودی ۱۲۸۰۳۴۴۰۸۷ اردبیل قهوه ساز
۴۹ رضا بهشتی ۱۲۸۰۳۵۸۶۶۳ قوچان کیک پز
۵۰ معصومه سفید رخ ۱۲۸۰۳۴۳۴۷۹ تهران کیک پز
۵۱ عباس مهرجویان ۱۲۸۰۲۵۴۴۷۷ خرم آباد کیک پز
۵۲ نرگس ریحان پور ۱۲۸۰۳۰۵۵۳۲ اهواز کیک پز
۵۳ زهرا صیفوری ۱۲۸۰۲۸۶۹۷۰ تهران کیک پز
۵۴ سالار عباسی ۱۲۸۰۲۵۴۰۸۰ اردبیل کیک پز
۵۵ حسن عبدی ۱۲۸۰۱۱۵۳۸۸ تبریز کیک پز
۵۶ اعظم امیری فر ۱۲۸۰۳۴۳۹۸۸ کرمانشاه کیک پز
۵۷ کورش کشاورزیان ۱۲۸۰۳۴۳۴۸۳ کرمان کیک پز
۵۸ اسمائیل بابایی ۱۲۸۰۱۱۲۶۷۲ فارس کیک پز
۵۹ فاطمه سلطانیان زاده ۱۲۸۰۰۶۳۹۰۲ خراسان کیک پز
۶۰ اکرم کچویی ۱۲۸۰۲۹۱۵۳۰ ورامین کیک پز
۶۱ سیده فاطمه هادیان ۱۲۸۰۲۵۳۹۲۰ بندر انزلی کیک پز
۶۲ شکراله نوروزی ۱۲۸۰۲۹۱۰۱۶ قزوین کیک پز
۶۳ محمد مهدی کفشوندی ۱۲۸۰۲۹۱۵۰۱ کرمانشاه کیک پز
۶۴ فرهود فهیم ۱۲۸۰۲۵۶۰۵۱ قم کیک پز
۶۵ محمد رسول نوروزی ۱۲۸۰۳۸۴۳۹۵ شیراز کیک پز
۶۶ محسن زابلی ۱۲۸۰۲۵۶۰۵۱ یزد کیک پز
۶۷ نادعلی چراغی ۱۲۸۰۲۵۶۱۰۱ لرستان کیک پز
۶۸ طلیه نظری ۱۲۸۰۳۸۴۳۰ بوکان کیک پز
۶۹ غلامرضا واثقی ۱۲۸۰۲۰۸۱۷۹ اهواز همزن برقی
۷۰ شعبان شعبانی ۱۲۸۰۲۳۳۷۴۷ بابل همزن برقی
۷۱ جواد گلچین ۱۲۸۰۱۸۴۰۱۸ بوشهر همزن برقی
۷۲ علی کاظمی ۱۲۸۰۱۸۵۴۴۲ اهر همزن برقی
۷۳ احمدرضا فروغی ۱۲۸۰۱۸۱۳۴۷ اصفهان همزن برقی
۷۴ فرخ آسرائی ۱۲۸۰۲۸۷۸۶۸ البرز همزن برقی
۷۵ الهام سادات حسینی ۱۲۸۰۲۹۲۰۵۹ بندرعباس همزن برقی
۷۶ علی میر باقری ۱۲۸۰۲۸۷۷۹۰ سمنان همزن برقی
۷۷ خدیجه پور مقدم ۱۲۸۰۲۵۴۷۲۶ مازندران همزن برقی
۷۸ امام علی نجفی ۱۲۸۰۲۹۲۷۵۶ ارومیه همزن برقی
۷۹ حسن مومنی ۱۲۸۰۲۹۲۶۷۵ کیش همزن برقی
۸۰ پیمان ولدوند ۱۲۸۰۳۲۸۴۱۳ ایلام همزن برقی
۸۱ زهرا غفاریان مراغه همزن برقی
۸۲ محمد خواجه رسولی ۱۲۸۰۳۲۹۷۳۲ زاهدان پلاک طلا
۸۳ محمدرضا جعفری ۱۲۸۰۳۲۷۳۳۲ بهشهر پلاک طلا
۸۴ سید کاظم نجات راد ۱۲۸۰۳۲۹۰۱۷ خوزستان پلاک طلا
۸۵ بهزاد محمد خانی ۱۲۸۰۴۰۲۳۶۰ تهران پلاک طلا
۸۶ مهدی معنوی ۱۲۸۰۲۳۹۵۲۴ اصفهان پلاک طلا
۸۷ جابر نقوی ۱۲۸۰۰۷۷۳۲۰ تبریز پلاک طلا
۸۸ فرنگیس ایلخان ۱۲۸۰۲۳۹۴۰۳ مشهد پلاک طلا
۸۹ علی جناره ۱۲۸۰۴۰۲۱۰۳ تهران پلاک طلا
۹۰ مجید رضایی ۱۲۸۰۲۲۹۴۱۷ مشهد پلاک طلا
۹۱ مریم اسلامی ۱۲۸۰۲۳۰۲۳۰ ساری پلاک طلا
۹۲ کوثر اشکیان ۱۲۸۰۲۳۸۱۰۹ یزد پلاک طلا
۹۳ محدثه محمدی پور ۱۲۸۰۴۰۲۳۶۵ مشهد پلاک طلا
۹۴ میلاد اصغری ۱۲۸۰۰۱۱۲۳۱۵ اراک پلاک طلا
۹۵ زینب اکبر نژاد ۱۲۸۰۳۰۲۴۱۲ نوشهر پک تیستی
۹۶ بهناز الفتی ۱۲۸۰۲۳۸۵۵۵ قم پک تیستی
۹۷ صادق انوشا ۱۲۸۰۰۳۱۰۷۳ زنجان پک تیستی
۹۸ کاوه ایمان پور ۱۲۸۰۲۳۹۳۷۱ ساوه پک تیستی
۹۹ حمیدرضا آرام ۱۲۸۰۲۴۵۲۲۰ گلستان پک تیستی
۱۰۰ علی بزرگ پور ۱۲۸۰۲۴۵۳۰۰ مشهد پک تیستی
۱۰۱ محمد پاسبان ۱۲۸۰۲۴۵۳۹۵ اراک پک تیستی
۱۰۲ محمد جواد رادکیا ۱۲۸۰۲۴۵۵۴۷ سبزوار پک تیستی
۱۰۳ حسن سوزنچی ۱۲۸۰۴۰۱۸۱۵ تهران پک تیستی