گواهی نامه ها

 

۱- سیستم تضمین سلامت محصول (HACCP)

۲- سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)

۳- سیستم مدیرت ایمنی غذا (ISO 22000:2008)

۴- سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان(ISO 10002)

۵- سیستم مدیریت سنجش رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)

۶- گواهینامه بین المللی حلال

۷- پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن استان تهران

۸- پروانه بهره برداری وزارت بهداشت استان تهران

۹- سازمان استاندارد